Lid van BouwGarant

Als u een aannemer in de arm neemt die deelneemt aan Stichting BouwGarant (zoals Nijsten Bouwbedrijf), kunt u bepaalde risico's uitsluiten. Door BouwGarant aan te vragen bent u verzekerd van een drievoudige garantie.

Gebreken na oplevering
Wanneer u zichtbare kwaliteitsgebreken constateert, en uw aannemer wil of kan die niet herstellen dient u dit binnen 6 maanden na oplevering te melden aan BouwGarant. Dan vergoedt BouwGarant de meerkosten.

Gebreken in de constructie
Wanneer u defecten aan de constructie (fundering, dragende delen, vloeren of muren) constateert en uw aannemer kan of wil het niet herstellen, dient u dit binnen 18 maanden na oplevering te melden bij BouwGarant. Ook dan vergoedt BouwGarant de meerkosten.

Faillissement
Als uw aannemer failliet gaat en het werk niet afmaakt, vergoedt BouwGarant de extra kosten voor afbouw door een andere aannemer.
Voor meer informatie, zie www.bouwgarant.nl

Wij helpen u natuurlijk graag.